1. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  2. Tin tức & Thị trường
  3. Thứ ba, 09 Tháng 5 2017
  4.  Subscribe via email
Mình muốn thuê gấp tàu chở 50.000 tấn đá sang Bangladesh. Nếu ai có thể cung cấp dịch vụ xin liên lạc theo thông tin:
Email: thuynguyen.cqm@gmail.com
Skype: Helen Nguyen (thuynguyen.hsscm)
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.