1. captain bullshit
  2. Hành hải
  3. Chủ nhật, 28 Tháng 4 2013
  4.  Subscribe via email
Các bác có thể tải về một số các công thức và bảng tính về hàng hải từ trang web của NGA:
http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_145

một số ấn phẩm hàng hải cũng tải về theo đường dẫn:
http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.