1. Manh Hung Bui
  2. Máy chính và các thiết bị phụ trợ
  3. Thứ năm, 09 Tháng 5 2013
  4.  Subscribe via email
Kính chào mấy bác!
Tình hình là em mới xin vào làm nhân viên cấp dầu cho mấy con tàu khoảng 3000 tấn.Vì tốt nghiệp bên Kinh tế nên không biết gì về mảng này. :P :P :P .Vì vậy,em mong nhận được sự chỉ giáo của các pro nào có kinh nghiệm để em không bị xỏ mũi(nghe nói dễ bị lắm).Các anh cứ chỉ tận tình nhé em xin tiếp nhận hết.cám ơn các pro nhiều!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
p/s:em chưa đi chốt dầu,hay cấp dầu lần nào hết:((
Comment
There are no comments made yet.
Manh Hung Bui Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
KO AI GIUP HET :( :( :(
Comment
There are no comments made yet.
Nguoihatinh Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Kính chào mấy bác!
Tình hình là em mới xin vào làm nhân viên cấp dầu cho mấy con tàu khoảng 3000 tấn.Vì tốt nghiệp bên Kinh tế nên không biết gì về mảng này. :P :P :P .Vì vậy,em mong nhận được sự chỉ giáo của các pro nào có kinh nghiệm để em không bị xỏ mũi(nghe nói dễ bị lắm).Các anh cứ chỉ tận tình nhé em xin tiếp nhận hết.cám ơn các pro nhiều!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
p/s:em chưa đi chốt dầu,hay cấp dầu lần nào hết:((

Vấn đề cậu đang muốn giúp về cái gì? Cần nêu rõ các vấn đề mà mình đang quan tâm ... Hỏi chung chung thế thì chẳng ai biết trả lời từ đâu.
vấn đề cậu hỏi khá nhạy cảm :P
Comment
There are no comments made yet.
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Kính chào mấy bác!
Tình hình là em mới xin vào làm nhân viên cấp dầu cho mấy con tàu khoảng 3000 tấn.Vì tốt nghiệp bên Kinh tế nên không biết gì về mảng này. :P :P :P .Vì vậy,em mong nhận được sự chỉ giáo của các pro nào có kinh nghiệm để em không bị xỏ mũi(nghe nói dễ bị lắm).Các anh cứ chỉ tận tình nhé em xin tiếp nhận hết.cám ơn các pro nhiều!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
p/s:em chưa đi chốt dầu,hay cấp dầu lần nào hết:((


khổ thân "thằng bé'
Thực ra vấn đề chẳng có gì quá khó, cậu cứ vận dụng từ những vấn đề rất đơn giản trong đời sống vào những việc này. Ý tớ nói ở góc độ nguyên lý. Hãy tưởng tượng cậu đi bán nước mắm thì cậu cần nắm được các thông tin/thông số/dụng cụ gì...để bán mắm cho người ta mà không hụt nước nắm của mình. Ví dụ, khi bán thì hai bên sẽ thỏa thuận dùng ống bơ (hay cân) của bên nào. Tập quán bao giờ cũng phải dùng đồ đo của người bán.

Nhưng cậu hãy nói cụ thể hơn một chút nữa đi.
Comment
There are no comments made yet.
captain bullshit Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
học kinh tế thì đi làm kinh tế chứ đi cấp dầu làm gì?? Đại phó kỳ cựu giao hàng còn thiếu, máy trưởng kỳ cựu nhận dầu cũng thiếu...làm sao mà nói cho bạn qua FORUM??

Chỉ có trả giá thì mới lớn lên được.....!! B)
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.