1. thinhMT09B
  2. Máy chính và các thiết bị phụ trợ
  3. Thứ năm, 09 Tháng 5 2013
  4.  Subscribe via email
LÀM SAO PHÂN BIỆT ĐƯỢC XÉC MĂNG KHÍ VÀ XÉC MĂNG DẦU ZẬY CÁC HUYNH ?

EM CHỈ BIẾT XÉC MĂNG KHÍ NẰM TRÊN CÙNG CÒN XÉC MĂNG DẦU THÌ NẰM DƯỚI VÀ MÉP NGOÀI CỦA XÉC MĂNG DẦU THÌ BỊ VÁT CÒN XÉC MĂNG KHÍ THÌ TÙ AH
Comment
There are no comments made yet.
Nguoihatinh Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Có mấy vấn đề em cần để ý:
1. Không được đánh chữ hoa ở trên diễn đàn.
2. Thay vì hỏi những câu này em hãy mở giáo trình diesel mà em đang học ra. Có hết nhưng cái mà em đang hỏi. Hiện anh đang có cuốn giáo trình mà các thầy em hiện đang dạy ở trường đây nên cấm có cãi ... :P
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.