1. steamaway
  2. Tiếng Anh Chuyên ngành Hàng Hải
  3. Chủ nhật, 11 Tháng 3 2012
  4.  Subscribe via email
Máy bác dịch giúp máy câu này với:
1. Underslung crankshaft with corrosion resistant main and big end bearing shells.
2. 3-piece connecting rod with the possibility to dismount the piston without opening the big end bearing.
3. nodular cast iron


1. Trục khủy treo có các vỏ bạc ổ đỡ chính và vỏ bạc biên chị được ăn mòn (bệ đỡ treo, tức là các ổ đỡ cổ trục gắn liền với block máy, không gắn với hộp các te.)
2. Tay biên ba khúc có khả năng tháo piston mà không phải tháo bạc biên.
3. Gang cầu

Các câu 1 & 2 sẽ khó dịch đối với sinh viên cũng như kỹ sư máy chưa va chạm với thực tế hoặc ít đọc sách. Nhưng đối với câu 3, cụm từ này không có gì khó để dịch, chỉ cần cậu mở từ điển ra tra là xong. Lần sau không nên "lười nhác" như vậy.

Thành công trong việc học tiếng Anh có đóng góp của sự cần cù lên tới 90%. Khả năng nhớ từ vựng, kịnh nghiệm học hiệu quả đều hình thành từ sự CẦN CÙ. Khi bạn mới bắt đầu học bạn có thể rất khó nhớ từ mới, khi bạn có vốn từ vựng khoảng 1000 từ, khả năng nhớ từ mới của bạn nâng lên đáng kể. Khi bạn biết tới 5000 từ vựng, khả năng nhớ từ tăng tới 300%. khi bạn có 10 ngàn từ trong cuốn từ điển đầu bạn, bạn nhớ mỗi một từ mới từ "cái nhìn đầu tiên". Lúc này bạn đã có công lực tốt để làm việc.
Comment
There are no comments made yet.
HaiAuVIN Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Gửi mọi người cuốn sách hướng dẫn phát triển từ vựng...Sử dụng cuốn này kết hợp với một số sách chuyên môn sẽ có thể tăng lượng từ chuyên môn lên một cách hiệu quả.
Comment
There are no comments made yet.
HaiAuVIN Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Các chủ đề liên quan nên đưa vào mục này!
Comment
There are no comments made yet.
langbiang2516 Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Rất cảm ơn Haiauvin share 1 link rất hay. Thực ra tài liệu ở trên là mình lấy từ chương trình Tiếng anh dành cho sỹ quan vận hành không hạn chế. hoàn toàn không có hình vẽ.
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.