1. vietbook
  2. Doanh nghiệp & Khách hàng & Quảng cáo
  3. Thứ năm, 12 Tháng 12 2013
  4.  Subscribe via email
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/19962006620131111213217VN.48_36461.jpgTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 532
Giá :325.000 VNĐ

http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/button_2.jpg
Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà nước của quốc gia đó là Mục lục Ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế của Nhà nước thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ; từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý ngân sách nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Từ đó đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 của Bộ tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. Theo đó, các khoản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng từ năm ngân sách 2014.

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách; quản lý, thanh toán quyết toán kinh phí ngân sách; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 ...Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng từ năm ngân sách 2014;

Phần thứ hai. Hướng dẫn kế hoạch dự trữ và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia;

Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng, lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hành chính và quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Hướng dẫn mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

[size=5](Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)[/size]

Chi tiết xin liên hệ: 085.428.9533 – 091.797.7800
[center][size=4]Công ty CP kế toán tài chính[/size][/center][center][size=4]Địa chỉ: 757/29 Quang Trung, Gò Vấp , Tp. Hồ Chí Minh[/size][/center]

[center][size=3]Website: [/size]http://www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com[/center]Sách cùng loại:HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚChttp://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/ns_40639.jpgTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 11/2013
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/detail.gif http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/add_cart.gifCHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC - 610 CÂU GIẢI VÀ ĐÁPhttp://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/luat_cong_chuc_51845.jpgTác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/detail.gif http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/add_cart.gifhttp://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/baotoan_38.jpgCHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ,HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚChttp://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/tu_chu_37317.jpgTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng :
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :325.000 VNĐ

http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/detail.gif http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/add_cart.gif1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPhttp://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/1001_39689.jpgTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/detail.gif http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/add_cart.gifhttp://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/baotoan_38.jpgHƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/stgv1_66165.jpgTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : cứng
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/detail.gif http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/add_cart.gifHƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/ngan_sac_29801.jpgTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

[color=#333333]
[color=red][size=
[b][color=maroon][size=5]Công ty cổ phần sách kế toán tài chính[/color][/size][/color]


[color=maroon][size=5](Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)[/size][/color] 5]Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800[/color][/b]


Địa chỉ : [/size]757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại :
Tel (08)5.428.9533 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.9533
Website: [color=#2149A0]http://www.sachtaichinh.org [/color]- Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com


[color=#333333] [/color]
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.