1. tanh
  2. Luật & Công ước quốc tế
  3. Thứ năm, 24 Tháng 4 2014
  4.  Subscribe via email
E là sinh viên bên kinh tế biển và được thầy giáo dạy pháp luật vận tải biển cho 3 câu hỏi. E mong ace giúp đỡ.

- những quy định của pháp luật liên quan đến thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
- bố trí thuyền viên trên một số loại tàu cụ thể : từ 1000 - 3000 GT, trên 3000 GT
- thống kê các loại bằng cấp và chứng chỉe chuyên môn cần thiết đối với thuyền viên lam việc tren tàu.
Các ac có tài liệu nào thì có thể cung cấp cho e được ko ạ, vì luật ko thể nói mà ko có văn bản dẫn chứng được.
:)
E xin cảm ơn nhiều
Comment
There are no comments made yet.
Tran Trung Thong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
- Nhung quy dinh lien quan den thuyen vien lam viec tren tau bien Viet nam: Co the tim trong Bo luat hang hang Viet Nam. Vao google cung co the dơn ban pdf.
- Bo tri thuyen vien tren tau thi co the tham khao STCW, va giay dinh bien an toan toi thieu cua tau.
- Cac chung chi chuyen mon bat buoc cho thuyen vien thi tuy thuoc vao chuc danh, loai tau can bo xung cac chung chi khac nhau. Yeu cau toi thieu duoc neu trong STCW.
Comment
There are no comments made yet.
captain bullshit Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
E là sinh viên bên kinh tế biển và được thầy giáo dạy pháp luật vận tải biển cho 3 câu hỏi. E mong ace giúp đỡ.

- những quy định của pháp luật liên quan đến thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
- bố trí thuyền viên trên một số loại tàu cụ thể : từ 1000 - 3000 GT, trên 3000 GT
- thống kê các loại bằng cấp và chứng chỉe chuyên môn cần thiết đối với thuyền viên lam việc tren tàu.
Các ac có tài liệu nào thì có thể cung cấp cho e được ko ạ, vì luật ko thể nói mà ko có văn bản dẫn chứng được.
:)
E xin cảm ơn nhiều


Câu hỏi của bạn được trả lời trong 02 văn bản: thông tư 07 & thông tư 11/2012/TT-BGTVT. Bạn chịu khó hỏi Dr. Google sẽ ra hết.
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.