1. binh trang
  2. Nghiệp vụ Khai thác tàu & Thuê tàu
  3. Thứ tư, 04 Tháng 11 2015
  4.  Subscribe via email
Chiều dài lớn nhất Lmax(m): 58.550 Chiều dài tàu L(m): 56.100 Chiều dài đăng ký Lr(m):
Chiều rộng lớn nhất Bmax(m): 10.816 Chiều rộng tàu B(m): 10.800 Chiều cao mạn(m): 4.200
Tổng dung tích GT(TM69): 806 Dung tích có ích NT(TM69): 478
Mạn khô mùa hè(mm): 760 Chiều chìm(m): 3.450
Lượng chiếm nước toàn tải(T): 1814.8 Trọng lượng tàu không(T): 357.0 Trọng tải(T): 1457.5Bên đơn vị nào có hàng cho tàu vui lòng gủi offer vào mail: flowersouthern@gmail.com hoặc 0974728067 , skype: binhtrang13
Attachments (1)
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.