1. daothienphong
  2. Công nghệ Đóng mới & Sửa chữa tàu thuỷ
  3. Thứ hai, 01 Tháng 2 2010
  4.  Subscribe via email
ĐK Việt Nam quy định thời gian lên đà kiểm tra toàn bộ hệ trục chân vịt kể từ khi tàu được đóng mới là bao lâu các pác nhỉ??? help me.
Comment
There are no comments made yet.
nguyentrinh_174 Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ĐK Việt Nam quy định thời gian lên đà kiểm tra toàn bộ hệ trục chân vịt kể từ khi tàu được đóng mới là bao lâu các pác nhỉ??? help me.


Tôi xin trả lời vắn tắt cho bạn như sau.
*Trước tiên phải xác định trục của bạn thuộc loại nào. Trong Quy Phạm có phân thành 2 loại như sau :
- Trục loại 1
+ Trục chân vịt loại 1A
+ Trục chân vịt loại 1B
+ Trục chân vịt loại 1C
- Trục loại 2

* Thời hạn kiểm tra:
a) KT thông thường trục chân vịt loại 1 được thực hiện với chu kỳ 5 năm kể từ ngày hoàn thành KT phân cấp or ngày KT thông thường trước đó.
b) Trục chân vịt loại 1 có áp dụng hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa theo các yêu cầu của QP, không cần thiết phải rút trục tại đợt KT thông thường. Thời hạn rút trục để KT phải dựa vào cơ sở kết quả của hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa.
c) KT thông thường trục chân vịt loại 2 được tiến hành theo các yêu cầu sau :
+ cùng thời hạn với các đợt KT định kỳ;
+ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày KT phân cấp hoặc đợt KT thông thường lần trước. KHÔNG ĐƯỢC GIA HẠN KT trục chân vịt loại 2.

* Hoãn KT :
Nhằm mục đích hài hòa ngày KT trục chân vịt với ngày KT trên đà thì trục chân vịt loại 1 có thể được gia hạn như sau :
+ Không quá 6 tháng đối với trục chân vịt loại 1A
+ Không quá 12 tháng đối với trục chân vịt loại 1B + 1C.
+ Đối với các tàu lắp ổ đỡ ống bao trục bôi trơn bằng dầu có thể thể hoãn với thời gian không quá 3 or 5 năm.
* Kể cả thời gian hoãn KT thông thường đối với trục loại 1 kết hợp với các yếu tố ở trên, QP quy định thời hạn KT thông thường trục chân vịt không được vượt quá :
- 5 năm 6 tháng đối với trục loại 1A
- 8 năm đối với trục loại 1B
- 10 năm đối với trục loại 1C
(Trục loại 2 KHÔNG ĐƯỢC gia hạn KT)

Best regards!
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.