1. nhiep phong
  2. Máy chính và các thiết bị phụ trợ
  3. Thứ ba, 04 Tháng 9 2012
  4.  Subscribe via email
bác @Steam và các bạn giúp cháu với, trên tời neo có xích neo, mà cháu không biết như thế thì thử không tải kiểu gì
Comment
There are no comments made yet.
condedaulang Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
tách ly hợp giữa tời neo và động cơ ra . bật bơm lên chạy , rồi dùng tay điều khiển chạy đông cơ . như thế là chạy không tải rồi
:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Comment
There are no comments made yet.
yeyesdye Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
bạn tách ly hợp với trống quấn xích (và trống quấn dây nếu có) và chạy động cơ thử ở các tốc độ.
Tời neo có thể được lai bằng động cơ điện hoặc động cơ thủy lực.
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.