1. Haidang
  2. Luật & Công ước quốc tế
  3. Thứ tư, 11 Tháng 4 2012
  4.  Subscribe via email
Ngày 01/02/2012, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ban hành thông báo số 008TI/12TB của Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) về Hướng dẫn liên quan đến Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) cho tàu ghé vào cảng của Australia.


Thông báo được gởi cho các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu; Các đơn vị thiết kế tàu; Các nhà máy đóng/sửa chữa tàu; Các Công ty điện tử hàng hải; Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển.

Nội dung chính: Ngày 23 tháng 01 năm 2012, Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) đã ban hành Thông báo hàng hải số 07/2012 “Hướng dẫn về ECDIS cho tàu ghé vào cảng của Australia”.
Thông báo hàng hải nói trên của AMSA nhằm mục đích giải thích một số vấn đề cần lưu ý liên quan đến yêu cầu trang bị ECDIS, và đưa ra hướng dẫn đối với tàu được trang bị ECDIS khi ghé vào cảng của Australia. Trong Thông báo hàng hải này còn bao gồm các chỉ dẫn và 02 sơ đồ dòng chảy đề cập các vấn đề liên quan đến ECDIS sẽ được các nhân viên kiểm tra PSC của AMSA sử dụng khi kiểm tra tàuĐể xem đầy đủ văn bản, xin vui lòng click vào Thông báo số 008TI/12TB ngày 01/02/2012 đăng trên website http://www.haidang.vn , module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.