1. Tran Trung Thong
  2. Việc tìm người
  3. Thứ năm, 10 Tháng 1 2013
  4.  Subscribe via email
Cần tuyển 1 C/O & 1/E đi cho thuyền bộ nước ngoài, tàu hàng rời 12000DWT đóng năm 2009.
C/O: 3400$
1/E: 3200 $

gửi CV tới Trungthongsitc@gmail.com
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.