1. Vinic Man
  2. Classification - Đăng kiểm, phân cấp
  3. Thứ năm, 15 Tháng 10 2009
  4.  Subscribe via email
Chương 1: Kiểm tra hàn thân tàu thép
Chương 2: Kiểm tra hàn thân tàu hợp kim nhôm
Chương 3: Kiểm soát chất lượng mối hàn
Chương 4: Kiểm tra và thử nghiệm mối hàn
Phụ lục 1: Những vấn đề cơ bản về hàn
Phụ lục 2: Cấu trúc mối hàn
Phụ lục 3: Độ bền liên kết hàn
Phụ lục 4: Thiết kế mối hàn
Phụ lục 5: Thép tấm trong các liên kết và thay đổi về kim loại học tại vùng ảnh hưởng nhiệt
Phụ lục 6: Vật liệu hàn
Phụ lục 7: Máy hàn và máy cắt
Phụ lục 8: Cắt
Phụ lục 9: An toàn và vệ sinh trong khi hàn
Attachments (1)
Comment
There are no comments made yet.
mrdien Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
hee cảm ơn bác nha kiếm mãi
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.