1. hungkttt
 2. Trao đổi chung
 3. Thứ sáu, 22 Tháng 7 2011
 4.  Subscribe via email
Chào các bạn!

Mình đang muốn tìm hiểu về mô hình cần có của một công ty chuyên về vận tải biển tại Việt Nam hiện nay.

- Công ty cần những phòng ban nào?
- Nhân sự tối thiểu là bao nhiêu. Chức vụ, chức năng của đội ngũ nhân sự thế nào?
- Khi tuyển dụng đội ngũ nhân sự này cần phải kiểm tra điều gì? đòi hỏi trình độ thế nào?

Mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực Vận tải và khai thác tàu biển.
Comment
There are no comments made yet.
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Chào các bạn!

Mình đang muốn tìm hiểu về mô hình cần có của một công ty chuyên về vận tải biển tại Việt Nam hiện nay.

- Công ty cần những phòng ban nào?
- Nhân sự tối thiểu là bao nhiêu. Chức vụ, chức năng của đội ngũ nhân sự thế nào?
- Khi tuyển dụng đội ngũ nhân sự này cần phải kiểm tra điều gì? đòi hỏi trình độ thế nào?

....


Định mở công ty shipping hả chú em?

Về mô hình, một shipping Co. bao gồm:

Các phòng ban xương sống:
1) Khai thác (Chức năng bán hàng, tìm kiếm hợp đồng, thu hồi công nợ...)
2) Phòng kỹ thuật & Pháp chế: chịu trách nhiệm về các vần đề kỹ thuật tàu biển, đóng mới, mua và sửa chữa; cập nhật các yêu cầu của IMO cũng như của nhà nước.
3) Bộ phận an toàn

Các phòng ban support:
3) phòng/bộ phận thuyền viên: chịu trách nhiệm cung cấp nguồn thuyền viên, lưong bổng và các chế độ khác cho họ.
4) Kế toán tài chính.
5) Phòng cung cấp vật tư: Cung cấp nhiên liệu, dầu nhờn, spare parts...theo yêu cầu của bên kỹ thuật, an toàn. Phòng này chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán vật tư sau khi đã được bên KT cung cấp các specs, yêu cầu kỹ thuật...Phòng này có thể giúp các tàu làm kế hoạch vật tư nhiên liệu cho từng chuyến, cho những kế hoạch khác như lên đà, surveys...
6) Phòng nhân sự-hành chính.

Lưu ý: Không cần bộ phận nào cũng phải đầy đủ ban bệ trưởng phó làm gì. Ví dụ bộ phận an toàn, phụ thuộc vào lượng tàu bè mà cần có 1 hay 2 người. Phòng nhân sự hành chính cũng nên có vài ba người như 1 trưởng phòng và 1 nhân viên là OK cho dù công ty đó có tới 20 tùa biển.

Một công ty có khoảng 10 tàu biển thì đội ngũ văn phòng chỉ cần 10 - 12 người bao gồm cả giám đốc.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Trao đổi chung
 3. # 1
hungkttt Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
HIHI!
Mỗi bác là nhiệt tình nhất, em không ôm mộng làm shipping nhưng tìm hiểu để biết khi muốn bán hàng thì phải biết lốp bi ai anh ạ!
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Trao đổi chung
 3. # 2
 • Page :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.