Tập tin hiện có

Không có tập tin nào được tải lên

Leo Tran Thảo luận tạo bởi Leo Tran 8 năm

Trên thế giới hiện nay có một khái niệm Business Intelligence (BI), hay còn gọi là mô hình kinh doanh thông minh. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp hoặc là áp dụng không triệt để hoặc là không nhận thức được việc mình làm chính là đang áp dụng BI. Vì vậy, tôi lập topic này để chúng ta cùng chia sẻ hiểu biết của mình về BI. Sau đây là một chút hiểu biết của tôi.


BI là việc thu thập, chuyển đổi, kết hợp các dữ liệu thô thành các thông tin giúp nâng cao hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể nó giúp ta theo dõi được lịch sử, hiện tại và dự báo được hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó chúng ta có thể định hướng được doanh nghiệp một các tốt hơn.


Mục tiêu của việc triển khai mô hình kinh doanh thông minh là hỗ trợ chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt và đặc biệt nhanh chóng. Do đó, BI còn được gọi là một hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System - DSS). Mặc dù xét về ngữ nghĩa, BI có vẻ đồng nghĩa với thuật ngữ CI (Competitive Intelligence - Cạnh tranh thông minh), nhưng trong khi BI sử dụng công nghệ, quy trình và các dứng dụng để phân tích chủ yếu là dữ liệu nội bộ có cấu trúc và quy trình nghiệp vụ thì CI lại tập hợp, phân tích, phổ biến thông tin tập trung tại chỗ trên các đối thủ cạnh tranh của công ty. Nếu hiểu rộng rãi thì BI là một phần của CI.


Đa số các phần mềm trên thế giời viết cho doanh nghiệp hiện nay đều tính đến yếu tố mô hình kinh doanh hiện đại. Một trong những phần mềm tiêu biểu, áp dụng toàn diện BI đó là các phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning - ERP). Tôi sẽ nói về ERP ở một topic khác. Tại đó tôi cũng sẽ lại trao đổi với các bạn một chút hiểu biết của tôi về ERP.

Trả lời
Bạn phải là thành viên của Nhóm thì mới có thể tham gia thảo luận