Leo Tran Thảo luận tạo bởi Leo Tran 8 năm

Chúng ta đã biêt ERP là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều phần mềm ERP. Tuy nhiên, việc áp dụng phần mềm ERP vào từng doanh nghiệp cụ thể là một vấn đề lớn. Lý do, nghiệp vụ của các doanh nghiệp là hoàn toàn khác nhau, người triển khai phần mềm phải nắm rất rõ nghiệp vụ của doanh nghiệp. Mỗi một phần mềm ERP được viết ra dựa trên sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực: tài chính, kế toán, ngân hàng, thương mại, marketing,... Nhưng ít người trong số họ là chuyên gia trong lĩnh vực Hàng hải. Vì vậy việc ứng dụng và triển khai phần mềm ERP cho ngành Hàng hải là vô cùng khó khăn. Trên thế giới hiện nay có một vài phần mềm ERP lớn cho chúng ta lựa chọn như: SAP, OpenERP, Microsoft Dynamics, Oracle,.. Sau một thời gian dài nghiên cứu và phát triển, chúng tôi quyết dịnh chọn OpenERP.

OpenERP

Là phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn viết bằng ngôn ngữ Python, cơ sở dữ liệu PostgreSQL. 

Được triển khai và phát hành dưới chứng nhận của AGPL + Private User. Nghĩa là bạn có quyền sao chép và phát hành lại nhưng không có quyền sửa đổi chúng.

Được tích hợp đầy đủ các phân hệ:

  • Quản lý mua hàng - Sales Management.
  • Quản lý bán hàng - Purchases Management.
  • Quản lý quan hệ khách hàng - CRM (Customers Ralationship Management).
  • Quản lý vật tư, thiết bị - Product Management.
  • Quản lý kho - Warehouse Management.
  • Hoạch định nguồn lực sản xuất - MRP (Manufacturing Resourse Planning).
  • Quản lý đội tàu, xe - Fleet Management.
  • Tài chính, ké toán - Financial Management.
  • Quản trị nguồn nhân lực - HRM (Human Resourse Management).

với hàng trăm module có sẵn.

Một trong những lý do mà chúng tôi quyết định chọn OpenERP đó là khả năng tùy chỉnh của nó là cực tốt, đặc biệt là quy trình nghiệp vụ. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều giải pháp nhưng không một giải pháp nào đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ cho ngành Hàng hải. Cho đến khi chúng tôi tìm thấy OpenERP với khả năng tùy biến nghiệp vụ cực tốt. Qua đó, chúng tôi đã thiết lập được một quy trình nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực Hàng hải. Đặc biệt là cho các công ty đóng tàu.

Việc ứng dụng & triển khai phần mềm ERP cho một công ty đóng tàu mang tính đặc thù của ngành Hàng hải là không hề đơn giản. Không phải giải pháp nào cũng có thể ứng dụng được.

Trả lời
Bạn phải là thành viên của Nhóm thì mới có thể tham gia thảo luận