Lạc Việt Phan thích a Nhóm 6 năm

Thời gian kinh doanh 1 năm.Tàu 135 cv,sà lan 100-150 T.Lưu tốc tb la 0.3 m/s.Hệ số ghép=1,12.Mức tiêu hao nhiên liệu =135g/cvh.Bây h minh phải làm gì.Mọi người chie giúp mình... Show more

Mình đang phải lập phương án lai ghép tàu thủy nội địa.Ai biết thì giúp mình với các số liệu như sau.Tuyến đường thủy Hà Nội -Tà Hộc chở hàng bách hóa có khối lượng là 25000 T.