Mình đang phải lập phương án lai ghép tàu thủy nội địa.Ai biết thì giúp mình với các số liệu như sau.Tuyến đường thủy Hà Nội -Tà Hộc chở hàng bách hóa có khối lượng là 25000 T.