Thời gian kinh doanh 1 năm.Tàu 135 cv,sà lan 100-150 T.Lưu tốc tb la 0.3 m/s.Hệ số ghép=1,12.Mức tiêu hao nhiên liệu =135g/cvh.Bây h minh phải làm gì.Mọi người chie giúp mình... Show more