Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam xin thông báo tới các tổ chức, công ty và cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo khai hải quan điện tử theo chuẩn VNACCS/VCIS tại các tỉnh...

Thu Hiền Tạo một thảo luận mới, {topic}6 năm

Khai giảng lớp khai hải quan điện tử tại Thanh Hóa

Khai giảng lớp khai hải quan Thanh Hóa Filed under HẢI QUAN 0 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam xin thông báo tới các công ty, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ...

Xuất nhập khẩu hàng hoá,