882 views
 

Uploaded by: lamnguyenxnk  •  Danh mục: Khác  •  Thêm vào lúc: 13 Tháng 7 2013

Ghi chú
Để giúp các bạn hiểu rõ về các Điều kiện thương mại quốc tế - Incoterms. http://vietxnk.com/ xin giới thiệu video về INCOTERMS.

Cùng với thời gian, thương mại quốc tế (TMQT) ngày càng phát triển. Trước kia, các thương nhân phải tự mang hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, mất hàng tháng để thực...