742 views
 

Uploaded by: lamnguyenxnk  •  Danh mục: Hoạt động của VinaMaSo.Net  •  Thêm vào lúc: 15 Tháng 7 2013

Ghi chú
Video version - Các phương pháp xác định trị giá tính thuế hải quan, thủ tục và các trường hợp phải tham vấn giá.

http://dichvuxuatnhapkhau.weebly.com/blog.html