766 views
 

Uploaded by: lamnguyenxnk  •  Danh mục: Vận tải biển & Logistics  •  Thêm vào lúc: 15 Tháng 7 2013

Ghi chú
http://dichvuxuatnhapkhau.weebly.com/blog.html

Thủ tục Hải quan đối với loại hình "Sản xuất xuất khẩu".