1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận;

- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam; hoặc

Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và giấy chứng nhận đã học trái ngành (nếu có);

- Bản phôtô Giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản có xác nhận của tổ chức quản lý thuyền viên;

- 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/ giấy.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.

10. Yêu cầu, điêù kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có đủ độ tuổi lao động và tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định;

b) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển hoặc khai thác máy tàu biển tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải;

c) Các trường hợp sau đây phải bổ túc những môn chưa học hoặc học chưa đủ:

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển hoặc khai thác máy tàu ở các trường khác;

- Tốt nghiệp chuyên ngành tương tự tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải;

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển phương tiện thủy nội địa hoặc máy phương tiện thủy nội địa tại các trường đào tạo chuyên ngành đường thủy nội địa;

d) Đối với thuỷ thủ trực ca: Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp nghề phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

- Có giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản;

- Có thời gian tập sự thủy thủ trực ca 02 tháng.

e) Đối với thợ máy trực ca:

- Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng; trường hợp tốt nghiệp chuyên khai thác máy tàu biển trình độ sơ cấp nghề phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

- Có giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản;

- Có thời gian tập sự thợ máy trực ca 02 tháng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam ;

- Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) Cục Hàng hải Việt Nam văn bản đề nghị trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

1. Trình tự thực hiện:

- Sau khi hoàn thành việc xây dựng bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

1. Trình tự thực hiện:

- Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

 

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung, thủ tục);

1. Trình tự thực hiện:

- Người làm thủ tục nộp hồ sơ đề nghị tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải hoặc tại Văn phòng đại diện Cảng vụ Hàng hải (nơi tàu vào);

 

- Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp phép cho tàu vào cảng;