Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) cho biết sản lượng khai thác dầu quy đổi năm 2013 ước đạt 25,2 triệu tấn, giảm 800 nghìn tấn so với năm nay.

Như vậy, ước tính doanh thu của Tập đoàn cũng chỉ đạt 653,3 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 119,4 nghìn tỷ đồng so với năm 2012.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2012 cũng chỉ ra nhiều khó khăn và thách thức trong năm tới.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô giảm 700 nghìn tấn, còn khai thác khí cũng giảm khoảng 100 nghìn mét khối so với thực hiện năm 2012.

"Năm 2013, Tập đoàn sẽ thực hiện quyết liệt ba giải pháp đột phá về quản lý, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, đặc biệt là tập trung phát triển thị trường tiêu thụ ba sản phẩm mới là xăng E5, phân đạm hạt đục và xơ sợi Polyester," báo cáo nêu rõ.

Nhìn lại năm 2012, mặc dù tăng trưởng kinh tế còn thấp, nhưng các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm đều được Petro Vietnam hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Trong đó, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 772,7 nghìn tỷ đồng, về đích trước kế hoạch một tháng và tăng 14,4% so với năm 2011. Tập đoàn cũng nộp ngân sách Nhà nước đạt 186,3 ngàn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm trước hai tháng. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp toàn Tập đoàn đạt 113,1 ngàn tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2011.

Đặc biệt, trong năm 2012, PetroVietnam đã ký được năm hợp đồng dầu khí mới, bao gồm 4 hợp đồng trong nước và 1 hợp đồng nước ngoài. PetroVietnam cũng có 2 thỏa thuận nghiên cứu chung ở Uzbekistan và Kazakhstan.

Năm 2012, Petro Vietnam đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 15,10 tỷ kWh, tăng 12,2% so với năm 2011. Tổng sản lượng sản xuất phân urê toàn Tập đoàn đạt 1.422 nghìn tấn, tăng 77,3% so với năm 2011. Trong đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 850 nghìn tấn, còn Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 572 nghìn tấn.

Hoạt động dịch vụ dầu khí của Tập đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2012 đạt trên 234 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2011, chiếm 30% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Riêng hoạt động sản xuất xăng dầu, toàn Tập đoàn chỉ đạt 94,3% kế hoạch năm, đạt 5,61 triệu tấn.

(Nguồn: Vietnam+)