Cang_Dinh_vuSáng 11/5, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác bến số 5 và công trình san lấp sau bến.

CôngThương - Bến số 5 và công trình san lấp sau bến Tân cảng Hải Phòng thuộc Dự án

đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn 2, (giai đoạn 1, hoàn thành năm 2007). Giai đoạn 2 dự án gồm 4 bến cho tàu trọng tải 2 vạn tấn với tổng chiều dài 785m và các công trình bãi, kho chứa hàng, hệ thống công trình phụ trợ với diện tích 48 ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự bổ sung và huy động của Cảng Hải Phòng, tiến độ thực hiện từ 2006- 2010. Đến nay, giai đoạn 2 dự án cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác bến số 3, số 4, các công trình sau bến.

Hạng mục của giai đoạn 2 dự án cảng Đình Vũ khai thác góp phần nâng cao sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải phòng nói riêng và các cảng khu vực Hải Phòng nói chung.

Giai đoạn 3 của dự án đang được Cảng Hải Phòng tích cực triển khai. Đây là công trình chào mừng 55 năm Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955- 13/5/2010).

Nguồn: Báo Công thương