Lưu thông hàng hóa qua các cảng biển Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục trong năm ngoái nhờ vào việc vận chuyển các chuyến hàng máy móc, ô tô và các sản phẩm dầu khí.

Sản lượng hàng qua các cảng biển đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 1.33 tỷ tấn, tăng 1,6% so với 1.31 tỷ tấn một năm trước, theo báo cáo từ Bộ Đất đai, Vận tải và Hàng hải Hàn Quốc.

Tổng cộng, lượng hàng máy móc tăng 16.9%, ô tô và các sản phẩm dầu khí lần lượt tăng 5% và 2.3%.

Hàng container qua các cảng biển cũng tăng 4.1% tính theo năm so với 22.49 triệu TEU trong năm ngoái, vượt qua mức 20 triệu TEU trong năm thứ hai liên tiếp.

Cảng lớn nhất của Hàn Quốc tại Busan, cách thủ đô Seoul 450km về phía nam, xếp đỡ được 17.02 triệu TEU, tăng 5.2%.

(Nguồn: Vietnamshipper)