safmarine_copySafmarine vừa bổ sung Sharjah vào tuyến Masiika Express; MOL thông báo các kế hoạch nâng cấp tuyến Nhật – Nga thành tuyến hàng tuần và bổ sung

một dịch vụ trung chuyển mới.

Hãng vận tải khu vực Safmarine vừa tăng cường tuyến Masiika Express giữa Vịnh Arabian Persian và Đông Phi với việc bổ sung một ghé cảng trực tiếp tại cảng Sharjah của UAE.

Sharjah hiện có một tuyến trung chuyển qua Jebel Ali.

Từ ngày 9 tháng Sáu, tuyến Masiika Express sẽ cung cấp một tuyến trực tiếp đến các cảng Đông Phi Dar es Salaam và Mombasa.

Sức tải sẽ không tăng và đây là tuyến đồng khai thác giữa Safmarine - Maersk Line.

Tuyến sẽ tiếp tục triển khai đội tàu 2,500 TEU hiện có trên vòng xoay cảng sửa đổi gồm: Sharjah > Jebel Ali > Salalah > Dar Es Salaam > Mombasa > Salalah > Sharjah.

Mitsui OSK Lines vừa thông báo các kế hoạch nâng cấp tuyến Nhật – Nga, tuyến Japan Trans Siberian Line (JTSL), đồng khai thác với MOL và Far Eastern Shipping Company (FESCO) từ hai tuần một chuyến thành tuyến hàng tuần.

Cùng với tuyến đi thẳng, vào giữa tháng Sáu, các hãng sẽ ra mắt một tuyến trung chuyển Busan mới nối Nhật và Nga.

MOL và FESCO sẽ ra mắt một tuyến trung chuyển tại Busan nối Nhật và Nga, sử dụng chỗ chở hàng của MOL giữa Nhật và Hàn Quốc (ngoài các tuyến trung chuyển thương mại) và tuyến Korea-Soviet Direct Line của FESCO giữa Hàn Quốc và Nga. Tuyến này sẽ đảm trách lịch trình đi thẳng hiện tại (mỗi hai tuần) và cho phép thực hiện dịch vụ hàng tuần trên tuyến Nhật-Nga.

Tuyến Hàn Quốc – Nga: tàu 1,200 TEU ghé Busan > Vostochny > Vladivostok > Busan.

Từ 12 tháng Bảy, vòng xoay cảng của tuyến JTSL sẽ gồm: Yokohama > Nagoya > Kobe > Moji > Toyama > Vostochny > Vladivostok.

Theo Eyefortransport