ooclOrient Overseas Container Line (OOCL) chuẩn bị tăng giá cước từ ngày 1 tháng Bảy, 2010.

Khoản tăng cước chung sẽ áp dụng cho tất cả các loại container

Hướng Tây từ châu Âu đến Mỹ, Canada và Mexico tăng $400/TEU và $500/FEU; hướng Đông từ Mỹ, Canada và Mexico đến châu Âu tăng $320/TEU và $400/FEU.

Theo Cargonews Asia