Hapag-Lloyd-ShipHapag-Lloyd dự định áp dụng một khoản tăng cước chung đối với hàng vận chuyển từ Bắc Mỹ đến các cảng tại Tiểu Lục địa Ấn Độ và Trung Đông, bắt đầu từ

1 tháng Bảy.

Giá cước từ Canada đến Ấn Độ và Trung Đông sẽ tăng $220/TEU và $275/FEU đối với hàng khô và $380/TEU và $475/FEU đối với hàng lạnh.

Trên tuyến từ Canada đến Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka, các khoản tăng dự kiến sẽ gồm $240/TEU và $300/FEU đối với hàng khô và $400/TEU và $500/FEU đối với hàng lạnh.

Hãng tàu Đức cũng dự định áp dụng một phụ phí mùa cao điểm trên tuyến từ Đông Á và châu Đại Dương đến Tiểu Lục địa Ấn Độ. Bắt đầu từ 15 tháng Sáu, phụ phí dự kiến sẽ là $150/TEU.

Trong một tin có liên quan, hãng tàu tại Trung Đông Emirates Shipping Line sẽ áp dụng một khoản tăng cước chung $150/TEU đối với tất cả hàng hóa đi từ Viễn Đông đến Trung Đông, áp dụng từ 1 tháng Sáu, theo sau sẽ là một phụ phí mùa cao điểm với cùng khoản tiền áp dụng vào ngày 15 tháng Sáu.

Theo The Journal of Commerce Online