Zin_ISSZim Integrated Shipping Services Ltd. vừa thông báo một khoản tăng cước chung (GRI) sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng Năm trên các tuyến sau:

HamburgHamburg Sud và đối tác Brazilia của họ, Alianca cho biết họ dự định áp dụng một khoản tăng cước chung $468.41/TEU từ ngày 1 tháng Sáu đối với tất cả hàng hóa đi từ châu Âu đến

Maersk_EmmaMaersk Line, hãng vận tải container lớn nhất và thành viên của A.P. Moller – Maersk vừa ra mắt một tuyến đi thẳng mới từ Viễn Đông đến Đảo Tin Can, Nigeria.

Hãng cho biết các thay đổi trên tuyến