APL1Lần thứ hai trong một tuần, APL lại hoãn áp dụng các phụ phí mùa cao điểm trên các tuyến Ấn Độ - Bắc Mỹ. Các phụ phí hiện sẽ áp dụng vào ngày 15 tháng Một.

APL Container LinesDịch vụ con thoi Trung Đông – Viễn Đông – Bờ Tây Hoa Kỳ (PS-1-CMX) của APL vừa được chia thành hai tuyến. Tuyến Viễn Đông – Bờ Tây Hoa Kỳ chuyển thành tuyến PS-1, trong khi tuyến Viễn Đông – Trung Đông sẽ được đưa vào tuyến CMX.

MOL, 'K' Line dừng ghé cảng LA, đến Long Beach trên tuyến JAS/PSW-3MOL và "K" Line vừa đổi ghé cảng tại Mỹ trên tuyến đồng khai thác giữa Nhật và Bờ tây Hoa Kỳ (JAS/PSW-3) từ giữa tháng 11, vì thế các tàu sẽ không dừng ở Los Angeles mà đến Long Beach.