MCCMCC Transport vừa ra mắt một tuyến nội Á mới, tuyến IA6, một tuyến nhanh và đi thẳng nối Đông Nam Á với các cảng tại Bắc Á.

ooclOrient Overseas Container Line (OOCL) chuẩn bị tăng giá cước từ ngày 1 tháng Bảy, 2010.

Huyndai_Merchant_Marine_Ship1136_copy (HMM) vừa nối lại tuyến vận chuyển container hàng tuần Tây Nam Thái Bình Dương (PSW).