Sửa đổi bổ sung của Phụ lục VI MARPOL về “Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng - Energy Efficiency Design Index (EEDI), và Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu - Ship Efficiency Management Plan (SEEMP) đã trở nên bắt buộc sau khi được Uỷ ban Bảo vệ môi trường biển họp lần thứ 62 (EMPC 62) thông qua trong tháng 7 năm 2011 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.

thutuc.gifTrên Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) số 26, luật sư Võ Nhật Thăng đã sơ bộ giới thiệu một văn bản mới về vận tải quốc tế với đầu đề: “Một công ước của … ước mơ”. Tôi trình bày