India_portTrong tháng Ba, lưu thông hàng hóa tại các cảng chính ở Ấn Độ đã cải thiện được 2.4% tính theo năm, đạt 51.6 triệu tấn.

Sản lượng hàng đã ba lần vượt mức 50 triệu tấn trong một tháng kể từ

lần đầu tiên vào tháng Ba, 2009 và lần thứ hai trong tháng Một, 2010 khi các cảng chính công bố sản lượng hàng lần lượt đạt 50.4 tấn và 51.2 tấn.

Lưu thông hàng hóa container trong tháng Ba đạt mức 9.6 triệu tấn tăng 17% tính theo năm, trong khi lưu thông container tại cảng Jawaharlal Nehru đạt mức năm triệu tấn, tăng 15% tính theo năm.

Sáu trong số 13 cảng chính của Ấn Độ thông báo tăng trưởng trong lưu thông hàng hóa vào tháng Ba. Cảng Cochin công bố khoảng tăng cao nhất 42% tính theo năm, theo sau là cảng Mormugao, với khoảng tăng 33%, Kandla đạt 21% và JNP đạt 15%.

Theo Cargonews Asia