rotterdam_portCảng Rotterdam cho biết sản lượng hàng đã tăng mạnh trong quý một so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng sản lượng hàng đạt 107 triệu tấn, tăng 14% so với quý một năm 2009. Sản lượng container tăng

21% đạt 2.6 triệu TEU.

‘Tình hình khả quan này phần lớn nhờ vào giao thương với châu Á. Lưu thông nội Âu, hầu hết dựa và đảo quốc Anh, vẫn còn chậm chạp,” cảng cho biết. “Tuy vậy, lưu thông ro-ro, tập trung hấu hết ở Anh đã tăng nhẹ, hơn 7% đạt 4 triệu tấn.”

Cảng Hà Lan cho biết hầu hết các loại hàng hóa đều gia tăng: quặng sắt và kim loại vụn, tăng 77%; các hàng rời khô khác tăng 32%, các sản phẩm đầu, tăng 30%, hàng lỏng tăng 7%.

Nhưng sản lượng hàng nông sản giảm 32% và than giảm 17%. Các hàng hóa thông thường khác và dầu thô vẫn không đổi.

Theo American Shipper