India_portTrong tháng thứ chín liên tiếp, ngành vận tải Ấn Độ có được tăng trưởng trong lưu thông hàng hóa qua các cảng chính.

Trong tháng Tư, tháng đầu tiên của năm tài chính 2011, lưu thông hàng hóa tăng 2,7% trong khi lượng hàng container tăng 22.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các cảng, Kochi có khoảng tăng hàng hóa cao nhất trong tháng Tư, tăng 27.3% đạt 1.3 triệu tấn so với một triệu tấn vào tháng Tư, 2009.

Cảng Kandla tăng 17.7% đạt 6.3 triệu tấn, theo sau là Mumbai và JNPT. Những khoản tăng này hầu hết là do tăng trưởng mạnh hơn trong lưu thông hàng container. Chennai có khoản tăng hàng container cao nhất, 49.6% đạt 2.4 triệu TEU so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cargonews Asia