Antwerp đã có thể hạn chế sự suy giảm trong lưu thông container của mình với mức 0.4% trong năm 2012 dù lượng hàng nhập khẩu vào châu Âu giảm mạnh, trong khi tổng sản lượng giảm 1.8% so với một năm trước.

Lưu thông container tổng cộng đạt 8.6 triệu TEU trong năm nay, theo các số liệu sơ bộ, và tổng sản lượng đạt 183.8 triệu m3, giữ vững vị trí là trung tâm hàng hóa lớn thứ hai của châu Âu.

“Khi xem xét tất cả, những số liệu này là sự phản ánh tình hình kinh tế và tình hình của ngành vận tải,” một phát ngôn viên của cảng nói. Sản lượng cũng bị ảnh hưởng do một nhà máy lọc dầu đóng cửa, làm giảm lượng lưu thông hàng rời lỏng.

Số lượng ghé cảng của các tàu container sức tải hơn 10,000 TEU tăng lên mức 165 trong năm nay so với 141 trong năm 2011.

Hàng rời khô truyền thống giảm mạnh 14.9% còn 10.8 triệu tấn, cho thấy việc vận chuyển thép chậm lại do suy thoái trong ngành.

Nhưng Antwerp đã giành lại được vị trí là cảng vận chuyển thép hàng đầu của châu Âu từ các đối thủ trong đó có Rautaruukki từ Rotterdam và Stemcor từ Flushing, Hà Lan và thu hút được các khách hàng mới.

Lưu thông hàng rời giảm 1.3% đạt 64.2 triệu tấn, trong đó có 45.2 triệu tấn hàng rời lỏng, giảm 1.7% so với năm 2011.

Các chuyến hàng ro-ro tăng 13.6% đạt 4.8 triệu tấn và số lượng ô tô qua cảng tăng 14.1% đạt 1.233 triệu.

Nguồn: Vietnamshipper