Tổng công ty dầu khí (CNOOC) và Tổng Công ty đóng tàu (CSSC) của Trung Quốc vừa ký thỏa thuận chiến lược ở Bắc Kinh nhằm tăng cường hợp tác ở mảng dầu khí.

CSSC cho biết hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác trong công tác nghiên cứu và phát triển thị trường, đóng mới các phương tiên, thiết bị dầu khí để đáp ứng kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc nâng cao năng lực khai thác ngoài khơi.

Theo ông Hu Wenming, chủ tịch của CSSC, các dự án phát triển mảng dầu khí đang gia tăng của CNOOC sẽ trở thành động lực thúc đẩy chính cho ngành đóng mới các thiết bị dầu khí.

"Việc ký kết thỏa thuận lần này là một mốc son quan trọng trong lịch sử hợp tác của hai tập đoàn, cả hai đều có nhiệm vụ chủ chốt trong việc phát triển nền kinh tế hàng hải của quốc gia - một ngành nghề mang lại nhiều cơ hội quý báu.", dẫn lời ông Wang Yilin, chủ tịch của CNOOC.

Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/offshore-energy/30917-cssc-signs-strategic-agreement-with-cnooc)