Chính phủ Nga đã phê duyệt kế hoạch phát triển ngành đóng tàu giai đoạn 2013-2030.

Quỹ trị giá hơn 600 tỷ Rúp (xấp xỉ 19,6 tỷ USD) đã được thiết lập để tài trợ cho chương trình. Hơn 50% quỹ này (330 tỷ Rúp) sẽ được lấy từ ngân sách liên bang.

Nguồn quỹ sẽ được phân bổ chủ yếu cho lĩnh vực đóng tàu dân sự.

Chương trình phê duyệt lần này nhằm lấy lại vị thế của nước Nga trong ngành đóng tàu thế giới.

Ông Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp cho biết: "Chúng tôi đã xác định các lĩnh vực thị trường ưu tiên trong chương trình lần này bao gồm đóng tàu hải quân, đội tàu đánh cá, sản xuất phần cứng cho tuyến Biển Bắc và đội tàu sông".

(Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/market-a-finance/30954-russia-backs-shipbuilding)