BibbyBibby Offshore Limited, nhà cung cấp dịch vụ xây dựng Aberdeen-based dưới biển và dịch vụ quản lý ngoài khơi, thông báo rằng

họ đã mua lại tàu dive support vessel (DSV), Bibby Sapphire, chủ sở hữu hiện tại của tàu, Volstad Subsea AS. Ngân hàng Standard Chartered cho vay 52.5 triệu USD để mua con tàu.

Bibby Sapphire đã thuê tàu định hạn từ Volstad đến Bibby Offshore trong năm năm qua. Con tàu đầu tiên dưới sự kiểm soát của Bibby Offshore đã hoạt động như một tàu hỗ trợ xây dựng (CSV). Trong năm 2007, sau những đầu tư đáng kể, công ty chuyển đổi thành 1 DP II, North Sea class DSV. Đây là 1 con tàu kỹ thuật cao so với kỷ lục đã có thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Bibby Offshore.

Cho ý kiến, giám đốc điều hành của Bibby Offshore, Howard Woodcock cho biết: "Việc mua lại Bibby Sapphire đánh dấu sự cam kết của chúng tôi với các cổ đông 20 năm tới trong lĩnh vực kinh doanh này . Nó củng cố thêm tài sản cố định của chúng tôi cho tương lai, cho chiến lược phát triển của chúng tôi, cho phép chúng tôi mở rộng dịch vụ và khả năng ở Biển Bắc, Trinidad, Đông Nam Á và xa hơn nữa.

"Quyền sở hữu của tàu sẽ chuyển giao vào tuần tới. Đa số các thuỷ thủ đoàn đoàn hiện đã do bộ phận nhân sự của Bibby quản lý, sự luân chuyển nhân viên sẽ được duy trì. Bây giờ chúng tôi đang mong chờ được sơn lại con tàu theo màu sơn truyển thống Bibby và chào đón con tàu cùng thủy thủ đoàn ra nhập hạm đội của Bibby. "

Đây là động thái của Bibby Offshore nhằm công bố với khách hàng của mình rằng hiện nay Bibby đã hoàn toàn được phép của Hiệp hội hàng hải quốc tế để thực hiện các hoạt động lặn của riêng mình.

Theo bibbyoffshore