Lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua sản lượng đóng tàu của Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) tính trên số lượng tàu đóng mới được hạ thuỷ và được hoàn thiện của năm 2012 đều chưa đạt 1 triệu tấn trọng tải.

Kể từ khi sản lượng đóng tàu của nhà máy đóng tàu Nhật Bản này lần đầu tiên vượt mức 1 triệu tấn trọng tải vào năm 2005, sản lượng vẫn duy trì ở mức đó. Tuy nhiên, do suy thoái của ngành đóng tàu kéo dài do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đơn vị này đã không thể giữ vững mức sản lượng này và đã giảm xuống mức dưới 1 triệu tấn.

Theo thông báo của MES đưa ra ngày 20/12/2012, trong năm 2012 nhà máy đã hạ thủy tất cả 19 tàu với tổng trọng tải là 0,88 triệu tấn, về số lượng giảm 6 tàu đóng mới và giảm 26% tính theo tấn trọng tải.

Cụ thể nhà máy đã hạ thủy một chiếc tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC), 17 tàu chở hàng rời và một loại tàu khác.

Trong khi đó, tổng cộng 18 đơn hàng đóng mới được hoàn thiện trong năm nay cũng chỉ dừng lại ở mức 0.83 triệu tấn, giảm 8 tàu về số lượng và 31% về tấn trọng tải.

(Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/shipbuilding-a-repair/30882-mitsui-deliveries-below-1m-gt)