Ấn Độ đặt mục tiêu cho đến năm 2020 sẽ chiếm lĩnh 5% thị phần trong ngành đóng tàu thế giới, trích lời Bộ trưởng Bộ Giao thông G K Vasan.

Ông Vasan cho hay chính phủ Ấn Độ đã nêu ra các kế hoạch để phát triển các đơn vị phụ thuộc của ngành đóng tàu.

Dự tính ngành đóng tàu Ấn Độ có khả năng tạo ra 2,5 triệu việc làm cho người dân. Chính phủ đã thực hiện nhiều sáng kiến nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển, bao gồm cả việc triển khai nhanh chóng các dự án cơ giới hóa và tăng năng lực phục vụ.

Các sáng kiến này còn tính đến cả việc thành phần kinh tế tư nhân và 100% vốn FDI được phép tham gia các gói thầu đã được tiêu chuẩn hóa nhằm nâng cao năng lực và công suất đóng tàu.

(Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/shipbuilding-a-repair/30891-india-eyes-5-share)