Cảng ShanghaiCảng Shanghai đã có sản lượng container tăng 3.9% trong tháng 12 so với một năm trước, số liệu do nhà khai thác cảng công bố đảm bảo vị trí cảng container nhộn nhịp nhất của Shanghai trong năm 2012.

Sản lượng container đạt 2,76 triệu TEU, giảm nhẹ so với 2.82 triệu TEU trong tháng 11.

Mức tăng tính theo năm trong tháng so với 7.6% tăng trưởng trong tháng 11 đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp tiếp và có nghĩa là tổng sản lượng hàng năm của năm 2012 đạt mức kỷ lục 32.5 triệu TEU so với 31.7 triệu TEU trong năm 2011.

Shanghai đã vượt qua Singpore trở thành cảng container nhộn nhịp nhất thế giới từ năm 2010 và vượt qua mức 30 triệu TEU trong năm 2011, theo Bộ truyền thông Trung Quốc.

(Nguồn: Vietnamshipper)