Cảng TacomaCảng tây bắc Thái Bình Dương Tacoma đã xếp dỡ được 1.7 triệu TEU trong năm 2012, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là năm tốt nhất của cảng kể từ năm 2008.

Lượng container nhập vào tăng hơn 27% đạt 611,085 TEU, nhờ vào nhu cầu mạng đối với linh kiện ô tô, đồ gỗ, đồ chơi và các sản phẩm thể thao. Nông sản và các mặt hàng rời như giấy vụn giúp tăng lượng container xuất đi lên gần 22% đạt 457,078 TEU.

“Sản lượng container của Tacoma trong năm 2012 phản ánh sự tham gia của Grand Alliance và các hãng vận tải có liên quan vào tháng 7, cũng như sản lượng nhiều hơn đáng kể từ các khách hàng lớn. Các tuyến Grand Alliance mới giúp tăng số lượt ghé cảng của các tàu container lên 10%,” chính quyền cảng cho biết.

Cảng lưu ý sản lượng container đặc biệt mạnh trong tháng 12. Cảng đã xếp dỡ được 176,658 TEU, tăng 45% so với tháng 12 năm 2011.

Trong năm thứ hai liên tiếp, sản lượng hàng rời của Tacoma tăng 68%. Nhu cầu mạnh từ hải ngoại đối với các thiết bị xây dựng và nông nghiệp, cùng với nhiều ghé cảng của các tàu ro-ro lớn hơn đã tăng sản lượng hàng rời của cảng lên khoảng 260,000 tấn.

Trong năm 2013, chính quyền cảng dự đoán tăng trưởng 14% trong sản lượng container cùng với 7% tăng trưởng trong lượng ô tô nhập khẩu và tăng trưởng khiêm tốn trong các mặt hàng xuất khẩu ngũ cốc và gỗ.

(Nguồn: Vietnamshipper)