NYK_line_copyMOL, NYK và “K” Line vừa thành lập một liên minh chia sẽ tàu nhằm nâng cấp tuyến vận tải container từ châu Á đến Mexico và bờ tây Nam Mỹ.

MOL cho biết họ họ đã có các dịch vụ từ châu Á đến Mexico và Bờ tây Nam Mỹ cùng với “K” Line và sẽ ra mắt tuyến châu Á-Mexico và Bờ tây Nam Mỹ cùng với NYK.

Tuyến mới sẽ có hai chặng, một đảm trách phần Mexico, Ecuador và Colombia và chặng kia đảm trách phần Mexico, Peru và Chile. Các hãng cũng sẽ triển khai các tàu lớn hơn trên tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trên tuyến thương mại Á-Mexico và Bờ tây Nam Mỹ.

Chặng 1, được gọi là WL1, sẽ cung cấp một dịch vụ hàng tuần 70 ngày, sử dụng chủ yếu các tàu 3,200 TEU. Chặng này sẽ có vòng xoay cảng gồm: Yokohama, Keelung, Hong Kong, Da Chan Bay, Xiamen, Shanghai, Busan, Manzanillo (Mexico), Callao (Peru), Iquique (Chile), Valparaiso (Chile), Lirquen (Chile), Callao, Manzanillo, Yokohama.

Chặng 2, được gọi là WL2, sẽ cung cấp một dịch vụ hàng tuần 63 ngày, sử dụng các tàu từ 2,000 đến 2,100 TEU theo vòng xoay cảng gồm: Tokyo, Busan, Shanghai, Ningbo, Nagoya, Yokohama, Manzanillo (Mexico), Buenaventura (Colombia), Guayaquil (Ecuador), Manzanillo, Tokyo.

WL1 sẽ bắt đầu với chuyến khởi hành của tàu MOL Bravery từ Keelung vào ngày 22 tháng Bảy.

WL2 sẽ bắt đầu hoạt động với chuyến khởi hành của tàu MOL Satisfaction từ Busan ngày 29 tháng Bảy.

Theo The Journal of Commerce Online