oocl-2Ocean Overseas Container Line (OOCL) sẽ chuyển tuyến trung chuyển container tại Ba Lan đến Khu cảng container Baltic (BCT) của International Container Terminal Services Inc's (ICTSI) tại cảng Gdynia.

Việc chuyển dịch vụ trung chuyển của OOCL từ Gdansk đến BCT bắt đầu trong tháng này.

Dịch vụ trung chuyển – một phần trong tuyến Scan Baltic Express (SBX) – sẽ có hai ghé cảng một tuần.

OOCL bắt đầu tuyến SBX từ năm 1998 và mở rộng đến Ba Lan vào tháng Một năm 2000.

Theo eyefortransport