Cang_Hai_PhongCác chuyến hàng container từ châu đến châu Âu đã tăng 21% trong tháng Năm so với một năm trước, nhưng lưu thông theo hướng đông giảm lần đầu tiên trong năm 2010, theo các chỉ số mới nhất của ngành.

Lưu thông tiếp tục tăng trên tuyến thương mại xuyên Đại Tây Dương trong tháng Năm, nhưng tỷ lệ tăng trưởng chậm trên cả hai chiều, theo Hiệp hội các hãng tàu biển châu Âu (ELAA).

Tổng sản lượng container trên tất cả các tuyến với châu Âu tăng 16% dd/v hàng nhập khẩu và 7% đối với hàng xuất khẩu, theo EALAA trong bản báo cáo hàng tháng mới nhất của họ.

Lưu thông Á-Âu đạt 1.127 triệu TEU trong tháng Năm, tăng 1.3% so với tháng Tư và cao hơn tháng Năm năm 2009 21%.

Các chuyến hàng đi từ châu Âu tổng cộng đạt 465,600 TEI, giảm 6.3% so với một năm trước đó và thấp hơn thàng tư 1.1%, ELAA cho biết.

Lưu thông châu Âu – Bắc Mỹ đạt 272,400 TEUs, tăng 15.8% so với tháng Năm, 2009 nhưng giảm đáng kể so với 25.7% tính theo năm trong tháng Tư.

Các chuyến hàng đi hướng đông từ Bắc Mỹ đến châu Âu đạt 227,200 TEUs, cao hơn năm ngoái 13.2%, nhưng thấp hơn so với khoản tăng 14.8% trong tháng Tư.

Tăng trưởng trên tuyến Ấn Độ - Trung Đông – châu Âu giảm 4% nhưng lưu thông đi hướng tây tăng mạnh lên 30%.

Theo The Journal of Commerce Online