APL1Lần thứ hai trong một tuần, APL lại hoãn áp dụng các phụ phí mùa cao điểm trên các tuyến Ấn Độ - Bắc Mỹ. Các phụ phí hiện sẽ áp dụng vào ngày 15 tháng Một.

Hãng tàu tại Singapore tuần trước đã hoãn thời điểm áp dụng từ 15 tháng 12 sang 1 tháng Một.

Phụ phí đối với hàng hóa đến các cảng tại Mỹ và Virgin Islands sẽ là $360/TEU, $450/FEU, $505/container 40’ cao và $570/container 45’ cao.

Từ Ấn Độ đến Canada, phụ phí sẽ là $480/TEU, $600/FEU, $675/container 40’ cao và $760/container 45’ cao.

Phụ phí áp dụng cho tất cả hàng hóa và container.

Trong khi đó, Hapag-Lloyd vừa thông báo một khoản tăng cước chung đối với các chuyến hàng lạnh và hàng khô từ Bắc Mỹ đến Đông Á, Tiểu lục địa Ấn Độ và Trung Đông. Áp dụng từ 15 tháng 1, khoản tăng dự kiến đối với hàng khô sẽ là $160/TEU và $200/FEU, hàng lạnh sẽ là $1,200/TEU và $1,500/FEU. Tiểu lục địa gồm các cảng tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.

Nguồn :Vietnamshipper