Mediterranean Shipping Co. dự định áp dụng một khoản tăng cước chung áp dụng từ ngày 4/02/2013 trên các tuyến từ Ấn Độ đến châu Âu và Địa Trung Hải.

Khoản tăng dự kiến sẽ là $300/TEU, áp dụng đối với tất cà hàng hóa đi từ Ấn Độ đến các điểm đến tại Bắc Âu, Vương quốc Anh, Địa Trung Hải và khu vực Biển Đen.

 

Nguồn: Vietnamshipper